Ari S.A.
Napisz do nas
Mapa serwisu
O projekcie
Strona główna   >   O projekcie
Projekt „Innowacyjny Transfer” to oryginalna inicjatywa zmierzająca do podniesienia konkurencyjności regionu przez nawiązanie bezpośredniej współpracy naukowców z przedsiębiorstwami na Dolnym Śląsku. Dzięki niej w najprostszy sposób kontaktujemy środowisko nauki z biznesem, organizując naukowcom staże w zainteresowanych innowacjami firmach. W efekcie personalnej współpracy, powstawać będą innowacyjne projekty odpowiadające wprost na konkretne potrzeby danego przedsiębiorstwa.

Projekt skierowany jest do pracowników naukowych jednostek naukowych z Dolnego Śląska i pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych uczelni z Dolnego Śląska oraz przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa.

Firmy rekrutowane są do projektu za pomocą zgłoszenia on-line (odsyłacz), w którym krótko opiszą swoje potrzeby dotyczące tematyki stażów oraz niezbędnych kwalifikacji stażystów. Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 33 firm z terenu województwa dolnośląskiego, działających w branżach uznanych za kluczowe dla Dolnego Śląska.

Staże trwać będą od 3 do 10 miesięcy, obejmą łącznie 60 pracowników naukowych

Planuje się utworzenie:
  • 11 stażów 1 osobowych trwających przez 10 miesięcy
  • 17 stażów dla zespołów 2 Pracowników Naukowych trwających przez 6 miesięcy
  • 5 stażów dla zespołów 3 Pracowników Naukowych trwających przez 3 miesiące
Na górę
Zgłoś błąd
Napisz do nas
Biuro projektu
Sokolnicza 5 / 26;
53-676 Wrocław
tel. 71 790 18 80
fax. 71 790 18 81
email: innowacyjnytransfer@arisa.com.pl
© 2012 Ari S.A. :: Powered my multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia